องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 5    คน
สัปดาห์นี้           96    คน
เดือนนี้              292    คน
ปีนี้                   2463   คน
ทั้งหมด             23406    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประ...
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประม...
  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้อ...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้