องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
   


ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 26    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              880    คน
ปีนี้                   7571   คน
ทั้งหมด             12239    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัค...
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการตำบลพังเ...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้