องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 6    คน
สัปดาห์นี้           106    คน
เดือนนี้              6    คน
ปีนี้                   3039   คน
ทั้งหมด             16105    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับ...
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีง...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้