องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 2    คน
สัปดาห์นี้           2    คน
เดือนนี้              177    คน
ปีนี้                   7585   คน
ทั้งหมด             20651    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชราชสมภพพระบาทสม...
  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา อำเภอพระทองคำ ...
  กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้