องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 

ออนไลน์             3   คน
วันนี้                 5    คน
สัปดาห์นี้           51    คน
เดือนนี้              484    คน
ปีนี้                   6222   คน
ทั้งหมด             19288    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนสู่...
  พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวั...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้