องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 19    คน
สัปดาห์นี้           45    คน
เดือนนี้              440    คน
ปีนี้                   3656   คน
ทั้งหมด             24599    คน
เริ่มใช่งาน 19 มีนาคม 2564


  โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนตำบลพังเทียม ปีง...
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีง...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้