องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
แบบประเมิน LPA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ค. 2567 ]2
2 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2567 [ 28 พ.ค. 2567 ]2
3 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ [ 28 พ.ค. 2567 ]2
4 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 28 พ.ค. 2567 ]2
5 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง [ 28 พ.ค. 2567 ]2
6 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2567 ]2
7 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล [ 28 พ.ค. 2567 ]2