องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]16
2 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสุขภาวะในองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]4
3 รายงานผลหารดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย ตุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]14
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบรืิหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบแรก) [ 5 เม.ย. 2566 ]28
6 แบบฟอร์มรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]27
7 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]28
8 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]25