องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
คำสั่ง/ประกาศงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 14 ก.ค. 2566 ]25
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 14 ก.ค. 2566 ]24
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 14 ก.ค. 2566 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 14 ก.ค. 2566 ]24
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง แต่งตั้งรองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 14 ก.ค. 2566 ]25
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]29
7 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.พังเทียม [ 24 มี.ค. 2566 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]31