องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ผลการปฎิบัติงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.พังเทียม พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 9 เม.ย. 2567 ]7
2 สถิติการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]9
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]11
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.พังเทียม [ 12 ม.ค. 2567 ]6
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.พังเทียม [ 18 ต.ค. 2566 ]6
6 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (TIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ต.ค. 2565 ]24
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.พังเทียม พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 12 ต.ค. 2565 ]52