องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
  โครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 "สูงอ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการ "การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมือง...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 40]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พังเทียม ประจำ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีง...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อ...[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 11]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวั...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัค...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2022-09-25][ผู้อ่าน 87]
 

หน้า 1|2|3