องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัค...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแล...[วันที่ 2022-09-25][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการตำบลพังเ...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านประจำปีงบ...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 207]
 
  กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลพังเที...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 151]
 
  กิจกรรมมอบทรายอะเบท เพื่อรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 229]
 
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลของคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ำวัดชายพ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการชลประทานนครราชสีมา[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 918]
 
  มารู้จัก RSV กันเถอะ[วันที่ 2020-11-11][ผู้อ่าน 392]
 
  สิบเอกวิรัตน์ - คุณนารีรัตน์ วัฒนานนท์ และครอบครัว...[วันที่ 2020-09-19][ผู้อ่าน 598]
 

หน้า 1|2