องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 31 ต.ค. 2566 ]22
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.พังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]28