องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]1
5 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 5 พ.ย. 2566 ]3
7 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
8 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 [ 7 ก.ย. 2566 ]0
9 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 4 ก.ย. 2566 ]0
10 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2566 ]0
11 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
12 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]23
13 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 มิ.ย. 2566 ]0
14 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 [ 17 พ.ค. 2566 ]1
15 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก [ 16 ม.ค. 2566 ]0
16 ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]30
17 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]24
18 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]25
19 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]23
20 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2