องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]15
2 ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]24
3 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]18
4 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]19
5 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]18
6 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]17
7 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]18
8 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]17
9 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]20
10 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]18
11 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]17
12 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]19
13 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]18