องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.พังเทียม พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 20 ต.ค. 2566 ]1
3 แผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 เม.ย. 2566 ]18
4 รายงานผลการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.พังเทียม พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]17
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.พังเทียม พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 12 ต.ค. 2565 ]26
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 26 ก.ย. 2565 ]24
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]90
8 ประกาศ อบต.พังเทียม เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ) [ 21 พ.ค. 2561 ]91