องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
2 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4 [ 18 พ.ย. 2565 ]1
4 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
5 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.ย. 2565 ]2
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]1
7 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2565 ]1
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]1
9 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 [ 25 ก.ค. 2565 ]0
10 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]1
11 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 [ 26 พ.ค. 2565 ]0
12 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]1
13 ประกาศสภา อบต.พังเทียม เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]0
14 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]1
15 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม ครั้งแรกประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]53