องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 1 ก.ย. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2566 ]2
6 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]19
7 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]27
8 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
9 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]23
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2565 ]24
11 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
12 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]21
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.ย. 2565 ]22
14 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.ย. 2565 ]29
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]21
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]29
17 รายงานการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2565 ]24
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ อบต.พังเทียม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]27
19 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]19
20 เชิญประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2