องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Box cultvert บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ต.พังเทียม [ 25 ม.ค. 2567 ]3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนธันวาคม 2566 แบบสขร.1 [ 16 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]9
4 ปรกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566) [ 24 ต.ค. 2566 ]18
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]17
6 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (จากบ้านโคกเพชร) [ 19 ต.ค. 2566 ]17
7 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 [ 17 ต.ค. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองกก หมู่ 8 (บ้านนายถวิล รายสันเทียะ) [ 4 ต.ค. 2566 ]3
9 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ 15 (เส้นหลัก) [ 6 ก.ย. 2566 ]20
10 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (บ้านนายสมเกียรติ หมื่นรัตน์) [ 6 ก.ย. 2566 ]20
11 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 7 (ศาลากลางบ้าน) [ 1 ก.ย. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) [ 1 ก.ย. 2566 ]2
13 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]18
14 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายประจวบ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]18
15 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ศาลากลางบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]19
16 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) [ 24 ส.ค. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.บ้านโกรกช้างน้อย หู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) [ 24 ส.ค. 2566 ]2
18 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]18
19 โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล. บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2566 ]19
20 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายฮวย) [ 4 ส.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15