องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 17 พ.ย. 2565 ]8
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565) [ 17 ต.ค. 2565 ]12
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]9
4 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 (เส้นหลังโรงเรียน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2565 ]37
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565) [ 25 ก.ค. 2565 ]31
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2565 ]35
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2565 ]47
8 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 10 มิ.ย. 2565 ]51
9 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (รอบสระหนองจิก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2565 ]60
10 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสมส่วน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ค. 2565 ]54
11 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังเทียม หมู่ 1 (ซอยบ้านนายเหลา) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ค. 2565 ]55
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะนา หมู่ที่ 3 (คุ้มบุกรวด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2565 ]62
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (คุ้มหนองส้ม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2565 ]64
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน) [ 29 เม.ย. 2565 ]68
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือมีนาคม 2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]63
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือมีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2565 ]76
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]73
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]69
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.231-03 จากสายบ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ก.พ. 2565 ]113
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10