องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุริ
 
การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
 
อยากรับน้องไปเลี้ยง
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN