องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษีประจำปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 -สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]6
4 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]5
6 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 "โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 7 โรค" [ 19 เม.ย. 2567 ]9
7 ประกาศ เรื่อง สถานที่ใดบ้างเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% (ทั้งบริเวณ) [ 18 เม.ย. 2567 ]7
8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2567 ]6
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ [ 18 มี.ค. 2567 ]17
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]22
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]24
13 ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 28 ก.พ. 2567 ]18
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]18
15 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]18
16 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 9 ก.พ. 2567 ]23
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]70
18 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวโคราชมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วม “ โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว “ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2567 ]10
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียด ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 6 ก.พ. 2567 ]30
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN1 [ 29 ม.ค. 2567 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5