องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ต.ค. 2566 ]17
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ต.ค. 2566 ]12
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 27 ต.ค. 2566 ]14
9 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข [ 17 ต.ค. 2566 ]15
10 ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ [ 12 ต.ค. 2566 ]27
11 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [ 9 ต.ค. 2566 ]35
12 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 4 ต.ค. 2566 ]18
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.ย. 2566 ]20
14 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ฤดูฝน ระวัง "เห็ดพิษ" แม้กิินเพียงนิด...เสี่ยงเสียชีวิตได้ [ 21 ก.ย. 2566 ]23
15 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่ [ 21 ก.ย. 2566 ]21
16 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 18 ก.ย. 2566 ]21
17 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม [ 22 ส.ค. 2566 ]20
18 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 ส.ค. 2566 ]15
19 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เขตเลือกตั้งที่ 11 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 ส.ค. 2566 ]19
20 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม พ.ศ.2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4