องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.พังเทียม [ 1 มี.ค. 2566 ]19
2 ึคู่มือการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบ e-GP [ 28 ก.พ. 2566 ]26
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 28 ก.พ. 2566 ]28
4 คู่มือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 28 ก.พ. 2566 ]38
5 คู่มือการขอใช้รถยนต์ราชการ [ 28 ก.พ. 2566 ]32
6 คู่มือจัดเก็บรายได้ [ 15 ก.พ. 2566 ]27
7 คู่มือการเงินและบัญชี [ 15 ก.พ. 2566 ]41
8 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.พังเทียม [ 25 ม.ค. 2566 ]35
9 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.พังเทียม [ 1 พ.ย. 2565 ]40
10 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 9 ก.พ. 2565 ]6
11 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2565 ]79