องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ผลการปฎิบัติงานประจำปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ