องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ผลการปฎิบัติงานประจำปี


ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (TIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (TIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ