องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ