องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กฎกระทรวง/ประกาศ


ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ