องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กฎกระทรวง/ประกาศ


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ