องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กฎกระทรวง/ประกาศ


กฎกระทรวงกำหดนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำรวณมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎกระทรวงกำหดนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำรวณมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ