องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง