องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ติดต่อเรา


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
เลขที่ 103 หมู่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4438-1918-9
สายด่วนนายก 0-4438-1918-9
สายด่วยปลัด อบต. 0-4438-1918-9
E-mail: admin@phungtheam.go.th
WWW.phungtheam.go.th