องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 ดำเนินโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับชมรมส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.พังเทียม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-09
2024-05-09
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-21
2024-03-15