องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 อบต.พังเทียม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในชีวิตประจำวัน รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครราชสีมา และ วิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-03-21
2024-03-15
2024-02-22
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-15
2023-12-28
2023-12-06