องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการรณรงค์การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-03-21
2024-03-15
2024-02-22
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-15
2023-12-28
2023-12-06