องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะประจำปี 2567


วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวภัสสร ภัทรเภตรา ปลัดอาวุโสอำเภอพระทองคำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะ ประจำปี 2567 ณ บ้านโนนไทรโยง ม.17 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คณค่าและประหยัด

2024-02-22
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-15
2023-12-28
2023-12-06
2023-12-04
2023-10-24