องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พังเทียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พังเทียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี ๒)  โดยมี นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในตำบลพังเทียม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและฟื้นฟูการกีฬาท้องถิ่นและเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดและเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคคล ชุมชน ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

2024-02-22
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-15
2023-12-28
2023-12-06
2023-12-04
2023-10-24