องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนสู่การจัดการ สุขภาพอย่างยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนสู่การจัดการ อย่างยั่งยืน ตำบลพังเทียม ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26