องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ 7) ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566 ได้นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่เยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน แปลงนายประคอง ใจเย็น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยนางศศิธร สกุลสามารถ พัฒนาการอำเภอพระทองคำ และนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้เป็นที่พอใจของผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ นายสราวุฒิ เมยขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชน และทีมเครือข่ายโคกหนองนา และผู้นำชุมชนทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ

2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-09
2024-05-09
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-21
2024-03-15