องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ 7) ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพังเทียม ประจำปี 2566 ได้นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่เยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน แปลงนายประคอง ใจเย็น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยนางศศิธร สกุลสามารถ พัฒนาการอำเภอพระทองคำ และนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้เป็นที่พอใจของผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ นายสราวุฒิ เมยขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชน และทีมเครือข่ายโคกหนองนา และผู้นำชุมชนทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26