องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day)

2022-11-10
2022-09-25
2022-09-22
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-05-23
2022-05-23
2021-01-20
2020-11-11