องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day)

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26