องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2022-11-10
2022-09-25
2022-09-22
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-05-23
2022-05-23
2021-01-20
2020-11-11