องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบทรายอะเบท เพื่อรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม นำโดย นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม คณะผู้บริหาร ร่วมกับทีมสภาฯ ได้มอบทรายอะเบท ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน ใช้ในกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

2023-01-14
2022-11-10
2022-09-25
2022-09-22
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-05-23
2022-05-23
2021-01-20