องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พังเทียม ดำเนินโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พังเทียม ดำเนินโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อฝึกนักเรียน เยาวชน สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล ประธานในพิธี ท่านสุชาติ ดือเระ นายอำเภอพระทองคำ ร่วมด้วยนายสมชาย ภูมิรัชธรรม สาธารณสุขอำเภอพระทองคำ นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายก อบต.พังเทียม ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลพังเทียม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม (7 สิงหาคม 2562)
2022-11-10
2022-09-25
2022-09-22
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-05-23
2022-05-23
2021-01-20
2020-11-11