วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ศาลากลางบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านผู้ใหญ่่) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายคุ้มนองตะค่่ำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านห้วยประคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง