วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (คุ้มยอดน้ำโตน-คุ้มหนองไม้แดง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายไปบ้านเมืองเก่า) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง รหัส ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๕๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (จากบ้านโคกเพฃร) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
17  ต.ค. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำดื่มอุปโภค บริโภค เพื่อให้เด็กและบุคลากรของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรรถขุดไฮดรอลิกพร้อมหัวขุดเจาะคอนกรีต เพื่อทำการขุดเจาะถนนคอนกรีตบริเวณสะพานบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑืการเกษตร ประเภท เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 3.1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง