วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 (เส้นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 (สายศาลากลางบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบCape Seal ตลุกผักไร หมู่ที่ 11 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟาสติกคอนกรีต บ้านทองหลางพัฒนาหมู่ที่ 19 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปของกองช่าง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง