วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อแผงกั้นห้องแบบรื้นถอนได้ (Partition) เพื่อใช้กั้นห้องทำงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนภายในหมู่บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนภายในหมู่บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนภายในหมู่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนภายในหมู่บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินถมถนนสายบ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง