วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 833 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิกส์ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายทางแยกไปอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ช่วงบ้านโพนไพล-บ้านสระตะเฆ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำประปาบ้านพังเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง