วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 (เชื่อมต่อห้วยจันราช) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านป่าเพกา หมู่ที่ 20 (สายบ้านนายฉลาม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสระตาล หมู่ที่ 15 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายสมหวัง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธฺ์ หมู่ที่ 4 (สายเลียบคลองโกรกมะนาว) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 - บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้าานหัวถนน หมู่ที่ 5 (เส้นหลังโรงพยาบาล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (สายไปคุ้มหนองส้ม-ตำบลทัพรั้ง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง