วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายสมาน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 (สายไปบ้านโกรกช้างน้อย) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (เส้นไปโนนสำโรง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรช้างน้อย หมู่ที่ 9 (สายไปบ้านประคำ) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10-บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (บ้านนางน้ำค้าง) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายเสริม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5-บ้านโนนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 - บ้านป่าเพกา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง