วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 325 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 360 ลบ.ม. บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ 20 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 550 ลบ.ม. บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕ ? ๖๔๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลสามขวบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง