วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กน ๑๑๐๓ นครราชสีมา ของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 2/2565 งวดประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ และโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 (สายไปวัด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล หมู่ที่ 15 (เส้นหลัก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 385 ลบ.ม. บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 650 ลบ.ม. บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 700 ลบ.ม. บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 1,050 ลบ.ม. บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถมดิน จำนวน 1,050 ลบ.ม. บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง