วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (นานางกำไร) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (หน้าโรงเรียนบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ลงคลอง จุดที่ 1) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล.บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 (ลงคลอง จุดที่ 2) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นของกิจการประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 (เลียบคลองท่าวังวน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 (เส้นใต้อ่างเก็บน้ำหนองกก) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง