วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลสามขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.231-02 สายบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 - บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ช่วงทางเข้าบ้านโพนไพล) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10-บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผต-๙๓๗๑ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ยต-๑๒๖๓ นครราชสีมา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง